Optimera din Träning i 3 Steg

För att du ska få ut optimalt av din träning, men också minimera skaderisken, är det viktigt att du tar hänsyn till olika parametrar. När jag förklarar för mina klienter, brukar jag beskriva det genom en pyramid, med 3 olika delar:

 

1. Minimera Begränsningar

 

Denna del är den första - och viktigaste delen i pyramiden. Det är i startfasen där du måste jobba på att upptäcka - och minimera dina begränsingar. Detta kan vara t.ex. nedsatt rörlighet, muskelanspänning, dålig stabilitet, nedsatt balans etc. Faktorer som helt enkelt kommer begränsa dig i din kommande teknikträning.

 

Exempel Knäböj:

 

Har du dålig rörlighet i det bakre komplexet (hamstring, vader), kan detta göra att du inte kan komma ner i 90 grader eller mer i din knäböj. Detta leder i sin tur att du får ökad belastning på knäleden, och du kan inte arbeta i det rörelseomfånget som är önskat. På grund av din nedsatta rörlighet behärskar du alltså inte tekniken i en knäböj fullt ut.

 

2. Teknik

 

Då du kommit till del 2 i pyramiden, har du gått igenom del 1 och börjat arbeta på dina begränsningar. Nu är det dags att träna in tekniken i basövningarna. Det är först när du har en korrekt teknik som du kommer få ut mesta möjliga av din träning.

 

Exempel Knäböj:

 

Även om du har god rörlighet och rent fysiskt kan utföra en knäböj, kan det fortfarande vara så att du faktiskt inte har full koll på hur en knäböj ska utföras. En felaktig teknik leder till ökad skaderisk. Böjer du t.ex. med skivstång och en krökt rygg kommer onödig belastning läggas på kotor och diskar. Om det sedan är så att du kanske bara går ner i 70 grader, innebär detta att du inte arbetar i din fulla rörelsebana - vilket också medför att du inte får optimal kraftutveckling. Ju längre sträcka du behöver färdas, desto mer kraft måste du producera.  

 

 

3. Kapacitet

 

Det är först när du minimerat dina begränsningar och övat upp din teknik, som du faktiskt kan börja lägga på externa vikter och lyfta tungt.  Det är här du tränar upp din maximala kapacitet i övningarna.

 

Exempel Knäböj:

 

Nu utför du knäböjen med korrekt teknik. Du har god rörlighet och kommer ned djupare än 90 grader, med stark hållning, utan krökt rygg. Det är först här du kan lägga på skivstången i knäböjen och träna för kapacitet och maximal styrka.

 

 

Om du bestämmer dig för att hoppa över steg 1 och 2, och gå direkt till steg 3, kan detta innebära att du inte får ut optimalt av din träning. Jag brukar beskriva det som ett hus:

 

"Utan en stabil grund kommer bygget förr eller senare att falera".

Bilden är lånad från: http://www.shortsalego.com/upward-blip-in-home-prices-%E2%80%94-but-don%E2%80%99t-relax-just-yet/
Etiketter: träning

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar

Etiketter