Tränar du i Slutna eller Öppna Rörelsekedjor?

Bänkpressen är en öppen kedja. (Bilden är hämtad från wikipedia.org) Bänkpressen är en öppen kedja. (Bilden är hämtad från wikipedia.org)

Kroppen är byggd som en kedja, och bör också tränas därefter. I grunden handlar det om att träna för att klara av verkligheten.

 

För att vi ska kunna skapa en rörelse med vår kropp – är hjärnan och de motoriska enheterna helt avgörande. De motoriska enheterna är via ryggmärgen sammankopplade med muskelceller i våra muskler. Enheterna används aldrig en i taget, utan de är sammankopplade och används alltid i kombinationer.

 

En rörelsekedja, eller kinetiska kedjor, kan uppstå då hjärnan rekryterar muskelceller via de motoriska enheterna. Hjärnan rekryterar muskelcellerna i en viss ordning, för att skapa den önskade rörelsen. Rörelsekedjorna delas in i två olika grupper – slutna och öppna kedjor.

 

Sluten kedja innebär att de distala segmenten (händer, fötter, armbågar) är kroppsviktsbärande i den utförda rörelsen. I en öppen kedja behöver inte segmenten vara bärande. För att ta ett exempel tar vi armhävningen och bänkpressen:

Då du utför en armhävning måste du ha både fötter och händer i marken – vilket innebär att dessa segment är kroppsviktsbärande och helt väsentliga för rörelsen. I en bänkpress ligger du med kroppen på en bänk, vilket innebär att denna avlastar kroppsvikten.

 

Ett annat exempel kan vara en stående knäböj, vilket jämförs med en benpress i maskin. Det är i princip samma rörelse, det som skiljer dem åt är att den ena är sluten och den andra öppen. I detta exempel är den stående knäböjen den slutna kedjan – eftersom fötterna bär upp kroppsvikten, medan benpressen där du sitter ned – är en öppen kedja.

 

Vad som skiljer dessa kedjor åt mer fysiologiskt sett – är rekryteringen av muskelceller. De slutna kedjorna rekryterar långt mer muskelceller än vad den öppna kedjan gör. I de öppna kedjorna får du i vissa fall stöd genom hela övningen – vilket innebär att dina stabiliserande muskler inte behöver engageras i lika stor utsträckning. I den slutna kedjan däremot, är det bara dina distala segment som håller upp rörelsen, vilket gör att långt fler muskler måste engageras för att rörelsen ska kunna utföras.

 

Hur tränar du?

Armhävningen är en sluten kedja då de distala segmenten bär upp kroppsvikten.
Etiketter: träning

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Länkar

Etiketter